2014 /od 01.08.2014/ - Parafia Świętego Stanisława BM, Łodygowice Górne

Idź do spisu treści

Menu główne:

Parafia > KRONIKA od 01.08.2014
 
 
 
KRONIKA DUSZPASTERSKA /2014/
 
 
 

SIERPIEŃ 2014

01.08. Ks. Biskup dr Roman Pindel - Ordynariusz Diecezji Bielsko-Żywieckiej z dniem 01 sierpnia 2015 roku mianował nowego Ks. Proboszcza do naszej Parafii. Został nim Ks. Prałat mgr Roman Dziadosz – pułkownik dypl. rezerwy Wojska Polskiego.10.08. Na mszy św. o godz. 09.00 odbyło się kanoniczne wprowadzenie w urząd nowego ks. proboszcza. Wprowadzenia dokonał dziekan dekanatu Łodygowickiego ks. kanonik Franciszek Kuliga - proboszcz z Wilkowic, odczytując dekret nominacyjny ks. Biskupa. Przed mszą św. nowy proboszcz złożył wymagane Prawem Kanonicznym  wyznanie wiary i odprawił msze św. w intencji Parafian. Po komunii św. delegacje parafian przywitały nowego ks. proboszcza, życząc mu wielu łask Bożych w posłudze duszpasterskiej. O 17.30 nowy proboszcz odprawił Nieszpory, które w naszej Parafii są odprawiane w każdą niedzielę, oprócz Wielkiego Postu.

11.08. - 13.08 Pierwsze prace nowego kapłana rozpoczęły się od uporządkowania placu wokół kościoła i podcince drzew. Na wcześniejszą prośbę ks. proboszcza przyszło kilkunastu parafian z odpowiednimi narzędziami, aby pomóc w tym przedsięwzięciu. Byli to: Pieczarka Stanisław, Lasek Józef, Loranc Grzegorz, Zajda Janusz, Domagała Zbigniew, Jakubiec Kazimierz, Loranc Władysław, Wajda Janusz, Wajda Andrzej, Chudecki Mirosław, Oryńczak Waldemar. Przy pracach pomagali strażacy z OSP Łodygowice oraz panowie ze Spółki Eco team. W pracach porządkowych na plebanii bardzo wiele pomagali pan Stanisław Smółka z synem Andrzejem.

14.08. Sprzątanie kościoła. W parafii istnieje 19 Ról - jest to stary podział, gdy jeszcze nie było nazw ulic. Mieszkańcy każdej roli (przeważnie jest to ta sama grupa, która przychodzi od lat), raz w tygodniu, według swojej kolejności (zazwyczaj piątek-sobota), sprzątają kościół, dekorują kwiatami i składają ofiarę na potrzeby Parafialne. 

R O L E
1. KOŚCIELNYCH
2. KUBINÓW
3. PACIEPNIKÓW
4. MĘDRALI
5. BOBKÓW
6. PIASKOWIEC
7. RĄCZKÓW
8. TOMASIKÓW
9. KĄTY
10. BRZEZINKA I
11. BRZEZINKA II
12. BRZEZINKA III
13. KANIÓW
14. OD PRZYSTANKU DO SZKOŁY
15. DOMY K/K-ŁA
16. HETNAŁÓW
17. MAŚLANKÓW
18. HABDASÓW
19. WAJDÓW

O godz. 19.00 – spotkanie modlitewne Szkoły Nowej Ewangelizacji, która raz w miesiącu spotyka się na modlitwie w naszym kościele. W modlitwie tej bierze udział ponad 20 osób z naszej parafii jak i z sąsiednich. Odpowiedzialnym za spotkania jest pan Michał Waliczek, który pełni również funkcje Nadzwyczajnego Szafarza Eucharystii w naszej Parafii.

15.08. Uroczystość Wniebowzięcia NMP - kazania w tym dniu głosił nasz rodak ks. Paweł Nowak - obecnie wikariusz par. św. Macieja w Andrychowie. Wieczorem, odbyło się nabożeństwo fatimskie.

17.08. Na mszy św. o godz. 09.00 odbyło się uroczyste pożegnanie ks. Marcina Puchałki, który przez 11 lat, pełnił funkcję wikariusza naszej parafii, a od połowy maja-administratora. Delegacje parafian podziękowały kapłanowi za długoletnią posługę duszpasterską w naszej parafii.

18.08. Rozpoczęły się prace remontowe na plebanii, m.in. wymiana okien, drzwi, malowanie i remont wszystkich pomieszczeń itp.

24.08. O godz. 14.00 odbyła się uroczysta msza św. dożynkowa dla Gminy Łodygowice. Mszy św. przewodniczył nasz proboszcz ks. Roman Dziadosz w asyście ks. Wiesława Ostrowskiego -proboszcza z Zarzecza, wraz z diakonem Marcinem Samkiem, oraz ks. Pawła Nowaka i ks. Wiesława Mrowca - wikariusza z Łodygowic. Były też obecne władze Gminy na czele z Wójtem panem Andrzejem Piterą, Samorządowcy, oraz delegacje OSP Łodygowice i Koła Gospodyń Wiejskich. Uczestnicy dożynek złożyli w kościele piękne kosze dożynkowe.

30.08. O godz.14.00 grupa kilkudziesięciu osób na czele z ks. proboszczem wyrusza na doroczną pieszą pielgrzymkę pod krzyż na Groń. Po raz pierwszy , wyruszyła w 2007 roku i jest już na stałe w kalendarzu obydwu parafii Łodygowickich. Pielgrzymkę organizuje Akcja Katolicka Parafii św. App. Szymona i Judy Tadeusza w Łodygowicach. We mszy św. koncelebrowanej na ołtarzu polowym, przygotowanym przez strażaków OSP Łodygowice,  modlą się księża pochodzący z Łodygowic:  ks. Stanisław Pasternak - proboszcz par. św. Barbary w Libiążu, oraz ks. Jacek Wrobel - Kapelan Portu Lotniczego w krakowskich Balicach, który jednocześnie mieszka w naszej parafii i często pomaga w duszpasterstwie. Mszy św. przewodniczy i homilię głosi ks. Roman Dziadosz.

WRZESIEŃ 2014

01.09. 09.00 Msza św. na rozpoczęcie Nowego Roku Szkolnego.

02.09. Pogrzeb wieloletniego byłego kościelnego naszej Parafii śp. + Antoniego Faber - ojca ks. Stanisława. Mszy św. pogrzebowej przewodniczy Ordynariusz diecezji sosnowieckiej ks. bp Grzegorz Kaszak, oraz kilkudziesięciu księży - rodaków, kolegów rocznikowych ks. Stanisława oraz innych kapłanów.

04.09. W każdy pierwszy czwartek miesiąca od godz. 16.00 do 17.00
Godzina Święta.

05.09. Pierwszy piątek miesiąca. W tym dniu od godz. 08.00 odwiedzamy co miesiąc z posługą sakramentalną ok. 30 chorych naszych parafian w ich domach. W piątki o godz. 18.00 - spotkania z młodzieżą Oazową naszej Parafii (ok.15 osób) - opiekunem jest ks. Bogusław.

06.09. W każdą sobotę o godz. 08.30 Ks. Bogusław spotyka się na zbiórce z ministrantami i lektorami, których jest ok. 40

08.09. Rozpoczęły się prace przy naprawie elewacji kościoła,
oraz malowanie elewacji.

15.09. Rozpoczęcie prac przy malowaniu dachu kościoła.

18.09. Drugi odpust w naszej parafii ku czci św. Stanisława Kostki. Uroczystej mszy św. o godz. 18.00 przewodniczy i kazanie głosi ks. Marcin Puchałka, na mszy św. obecni księża z dekanatu oraz księża rodacy. Po mszy św. procesja wokół kościoła.

19.09. Nabożeństwo Fatimskie, różaniec, procesja wokół kościoła,
Apel Jasnogórski.

PAŹDZIERNIK 2014

01.10. Codziennie po mszy św. wieczornej, a w środy i w niedziele o 16.30 - nabożeństwo różańcowe.

10.10. Rozpoczęcie prac przy nowym grobowcu i pomniku nagrobnym dla śp. + ks. Andrzeja Wachala. Trwają prace remontowe przy kościele i na plebanii.

15.10. Dzień imienin naszej gospodyni (zaczęła pracę 1 pażdziernika) - pani Teresy Targosz - której składamy najlepsze życzenia, wielu łask Bożych i wszelkich błogosławieństw.

16.10. Godz.18.00 - ostatnie w tym roku Nabożeństwo Fatimskie.

30.10. Zakończenie malowania dachu kościoła.

31.10. Ostatnie nabożeństwo różańcowe. Przez cały miesiąc bardzo wielu parafian, w tym kilkadziesiąt dzieci wytrwale uczestniczyło we wspólnej modlitwie różańcowej.

LISTOPAD 2014

01.11. O godz. 15.00 Procesja z kościoła na cmentarz i modlitwa w 4 stacjach na cmentarzu w intencji zmarłych. Od 1 do 8 listopada o godz.16.15 Różaniec z wypominkami za zmarłych. A modlitwa za wypominki roczne - w każdą sobotę o godz. 16.15 – czytanie wypominków i jedna część  różańca.

07.11. Zakończono główne prace remontowe na plebanii, malowanie dachu i elewacji kościoła oraz ukończono nowy grobowiec z pomnikiem.

11.11. Po mszy św. o godz.06.30 - wystawienie Najświętszego Sakramentu i Wieczysta Adoracja. W Święto Narodowe 96 Rocznicy Odzyskania Niepodległości, przypada 20 Rocznica Konsekracji naszego kościoła parafialnego. W tym dniu o godz. 11.00 odbyła się uroczysta msza św. pod przewodnictwem Ks. Biskupa Piotra Gregera w asyście kilkudziesięciu księży z dekanatu, rodaków, byłych kapłanów pracujących w naszej parafii i kolegów ks. proboszcza. Wśród nich był także ks. Ludwik Wąchal - brat zmarłego proboszcza ks. Andrzeja oraz jego rodzina. Po mszy św. pod symbolicznym krzyżem brzozowym, stojącym obok kościoła - symbolizującym tych, którzy oddali swoje życie w obronie naszej Ojczyzny, odbyła się modlitwa w ich intencji oraz zostały złożone kwiaty m.ni. przez wójta naszej Gminy – pana Andrzeja Piterę, wraz z delegacją samorządowców. Podczas składania kwiatów, orkiestra dęta z Łodygowic, zagrała wiązankę pieśni patriotycznych. Następnie uczestnicy uroczystości, udali się na cmentarz, gdzie Ks. Biskup poświęcił nowy grobowiec z pomnikiem nagrobnym śp.+ Ks. Andrzeja Wąchala, który został wybudowany ze składek parafian - (w grobowcu kapłańskim, jest miejsce na 4 trumny). Po modlitwie w intencji śp. + ks. Andrzeja, uczestnicy udali się na plebanię na obiad, który przygotowały: Pani gospodyni Teresa Targosz oraz pomagające jej panie: Krystyna Rojczyk, Maria Kowalczyk i Maria Bysko. Kościół pięknie udekorowała pani Jadwiga Berezowska.

22.11. Wspomnienie liturgiczne św. Cecylii - patronki muzyki kościelnej i organistów. W  modlitwie polecamy pana Bronisława Piotrowskiego, który już od 40 lat, sprawuje niestrudzenie posługę organisty w naszej Parafii.

26.11. Po mszy św. wieczornej modlitwa i spotkanie ks. proboszcza z Różami różańcowymi naszej parafii w której istnieje 19 Róż różańcowych
- 13 kobiecych i 6-męskich.

RÓŻE RÓŻAŃCOWE PARAFII ŚW. STANISŁAWA BM
ŁODYGOWICE GÓRNE

1. NMP SZKAPLERZNEJ -K
2. ŚW. MAKSYMILIANA -M
3. ZWIASTOWANIA NMP -K
4. WSPOMOŻENIA WIERNYCH -K
5. ŚW. JÓZEFA -M
6. ŚW. JADWIGI KRÓLOWEJ -K
7. WNIEBOWZIĘCIA NMP -K
8. ŚW. FRANCISZKA -M
9. NIEUSTAJĄCEJ POMOCY -K
10. ŚW. ANTONIEGO -M
11. MB RÓŻAŃCOWEJ -K
12. MB NIEPOKALANIE POCZĘTEJ -K
13. ŚW.DOMINIKA -M
14. MB FATIMSKIEJ -K
15. MB ANIELSKIEJ -K
16. MB CZĘSTOCHOWSKIEJ -K
17. MATKI KOŚCIOŁA -K
18. MB KRÓLOWEJ POLSKI -K
19. ŚW. STANISŁAWA BM -K
(K-Róża kobiet, M-Róża mężczyzn)

W każdą środę o godz.16.30 poszczególne róże prowadzą wg. kolejności modlitwę różańcową, a w każdą 2 niedzielę miesiąca, po mszy św. o godz.07.00, wystawienie Najświętszego Sakramentu, dziesiątek różańca i adoracja z rozważaniem, oraz zmiana tajemnic różańcowych. Główną intencją modlitewną wszystkich Róż na nowy Rok Liturgiczny, będzie modlitwa prośby o nowe, święte powołania kapłańskie i zakonne z naszej parafii z której do tej pory pochodzi 14 żyjących księży i 4 siostry zakonne. Opiekę duszpasterską nad Różami sprawuje ks. Proboszcz.

27.11. O godz. 19.00 zostaje odprawiona po raz pierwszy w naszej parafii msza św. O Uzdrowienie Duszy i Ciała, prowadzona przez Szkołę Nowej Ewangelizacji. Mszy św. koncelebrowanej przez ks. Romana Dziadosza i ks. Michała Nowaka -wikariusza parafii św. Szymona i Judy Tadeusza w Łodygowicach, przewodniczył i wygłosił kazanie ks. dr Przemysław Sawa - Dyrektor Szkoły Nowej Ewangelizacji w Diecezji Bielsko-Żywieckiej. Po zakończeniu Eucharystii, wspólne uwielbienie Boga poprzez śpiewy, świadectwa wiary, modlitwy osobiste przed Najświętszym Sakramentem. Na mszy św. prawie pełen kościół wiernych z całego dekanatu i okolic. Msze św. o Uzdrowienie, będą odprawiane w naszym kościele co 2 miesiące w ostatnie czwartki miesiąca o godz. 19.00.

30.11. Pierwsza Niedziela Adwentu - na mszy św. o godz. 11.00 odbyło się uroczyste przyjęcie w poczet ministrantów 10 nowych kandydatów.

GRUDZIEŃ 2014

01.12. Codziennie o godz. 17.00 msza św. Roratnia, na którą licznie przychodzą wierni i ponad setka dzieci. W tym roku zapoznajemy się z życiem i dziełem św. Teresy z Awilla. Dzieci zbierają z poszczególnych dni naklejki roratnie, wpisują odpowiedzi na pytania tam umieszczone a po każdej mszy św. odbywa się losowanie 7 nagród.

06.12. Dzień św. Mikołaja! Ponad 160 dzieci od najmłodszych do 5 klasy Szkoły Podstawowej dostało w tym dniu po msz św. Roratniej paczki od św. Mikołaja, który w asyście 2 aniołów odwiedził progi naszego kościoła.

08.12. Na mszy św. o godz. 16.00, ks. Bogusław poświęcił medaliki dzieciom przygotowującym się do przyjęcia I Komunii św.

19.12.-21.12 Rekolekcje Adwentowe, które głosi ks. komandor rezerwy Czesław Olszak z Helu, który 20 grudnia odwiedził również chorych parafian w ich domach.

23.12. Zamontowano 7 nowych lamp ledowych na budynku kościoła. Dekoracja kościoła na Święta Bożego Narodzenia, przy której pomaga młodzież (przyszło ok. 20 osób)

24.12. Po mszy św. o godz. 08.00 spotkanie opłatkowe z Parafianami w kościele. O północy uroczysta Pasterka.

26.12. Świętośw. Szczepana. Na mszy św. o godz. 11.00 liturgię upiększają dzieci z fundacji braci Golec oddział Łodygowice, po mszy św. koncert młodych talentów, którym przewodniczy nasz parafianin Łukasz Golec. Występ dzieci nagrodzony gromkimi brawami. Wieczorem plebanię nawiedza kilkanaście grup kolędników, ubranych w tradycyjne stroje, śpiewając kolędy i kultywując jednocześnie piękne tradycje.

28.12. Niedziela św. Rodziny z Nazaretu - na mszach św. o godz. 09.00 i 11.00 gra i śpiewa kolędy Regionalny Zespół Pieśni i Tańca „Pilsko” z Żywca. Po mszach św. koncert zespołu, który też cieszy się aplauzem słuchaczy. O godz. 13.30 dodatkowa msz św. w intencji naszego kościelnego pana Ottona Rojczyka, który obchodzi 70 rocznicę swoich urodzin. Msz św. odprawiają jego synowie - Ks. Paweł i Ks. Ireneusz oraz Ks. Bogusław, a ks. proboszcz, składa Jubilatowi życzenia urodzinowe. Pan Otek - tak na niego zdrobniale mówimy - od 9 lat pełni bardzo gorliwie posługę kościelnego w naszej Parafii. Niech Pan Bóg Mu błogosławi na dalsze lata!

29.12. W Poznaniu odbywa się pogrzeb naszego rodaka śp. ks. Stefana Szypuły (85 lat) ze Zgromadzenia Księży Chrystusowców, na pogrzebie obecny ks. proboszcz z kilkoma parafianami.

30.12. Pierwszy dzień wizyty duszpasterskiej - kolędy w naszej Parafii.

31.12. Po mszy św. wieczornej Nabożeństwo Dziękczynno-Przebłagalne na zakończenie Starego Roku - Wystawienie Najświętszego Sakramentu, uroczyste  „Te Deum” (Ciebie Boga Wysławiamy) oraz Suplikacje. 

 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego