2018 - Parafia Świętego Stanisława BM, Łodygowice Górne

Idź do spisu treści

Menu główne:

Parafia > KRONIKA od 01.08.2014
 
 
 
KRONIKA DUSZPASTERSKA /2018/
 
 
 
 
STYCZEŃ 2018

01.01. Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi, rozpoczynamy Nowy Rok A.D.2018

LUTY 2018

02.02. Święto Ofiarowania Pańskiego, po mszy św. o godz.18.00, odbyło się wspólne kolędowanie z panem organistą naszej parafii panem Antonim Kubicą. 

11.02. Rozpoczynamy 40 godzinne nabożeństwo przed Wielkim Postem, adoracja Najświętszego Sakramentu od godz. 12.00-16.30 13.02. P o mszy św. o godz. 17.00, odbyło się poświęcenie świec dla dzieci, przygotowujących się do przyjęcia I Kom. Św. 

14.02. Środa Popielcowa zgromadziła liczną rzeszę wiernych. 

18.02. Kazania Pasyjne w tym roku, głosi ks. Tymoteusz Szydło-wikariusz z parafii w Buczkowicach. 

19.02. Zakupiliśmy do naszego kościoła nowe organy kościelne Roland C 380, które mają 181 głosów, 4 letnie, sprowadzone z Holandii z 2 letnią gwarancją. Koszt organów- 15800 zł. Dotychczasowe organy, zostały sprzedane do jednej a parafii naszego dekanatu za sumę 6500 zł. Dziękujemy panu Bogusławowi Imielskiemu wraz z ekipą za pomoc przy transporcie organów. 

22.02. Msza św. o godz. 19.00 o uzdrowienie duszy i ciała, prowadzona przez Szkołę Ewangelizacji Cyryl i Metody, mszy św. przewodniczył i kazanie wygłosił ks. dr Przemysław Sawa.

MARZEC 2018 

 15.03.-18.03. Rekolekcje Wielkopostne w naszej parafii, które wygłosił o. Marcin Gacek z Zakonu Ojców Redemptorystów. 

25.03. Niedziela Palmowa. Po mszy św. o godz. 11.00, odbył się konkurs palm, przyznano 4 główne nagrody, oprócz tego, każde dziecko, które przyniosło palmę do kościoła , otrzymało nagrodę w postaci baranka wielkanocnego. 

KWIECIEŃ 2018

 01.04. Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego, o godz. 06.00 odbyła się tradycyjna procesja rezurekcyjna wokół kościoła, która zgromadziła liczne rzesze wiernych. 

10.04. Po mszy św. o godz. 17.00, nastąpiło poświęcenie książeczek komunijnych dla dzieci, przygotowujących się do przyjęcie I Kom. Św.  

18.04. Po wieczornej eucharystii, spotkanie w kościele z rodzicami młodzieży,przygotowującej się do przyjęcie sakr. Bierzmowania. 

MAJ 2018

03.05. Uroczystość NMP Królowej Polski, po mszy św. o godz. 07.00, wyrusza piesza pielgrzymka z naszej parafii ok. 50 osób- do Sanktuarium Matki Bożej w Szczyrku na Górce 06.05. I Komunia Św. Do której przystąpiło 39 dzieci z naszej parafii.

07.05.-09.05. Dni Krzyżowe i modlitwy o urodzaje. 

10.05. Zakończono prace z wyłożeniem kostki brukowej wokół kościoła od strony starych toalet. 

12.05. Zamontowano nowe witraże na okna od strony organów. 

13.05. Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego i zarazem dzień Odpustu Parafialnego ku czci głównego patrona naszej parafii-św. Stanisława biskupa i męczennika, w tym dniu rozpoczynamy też Nabożeństwa Fatimskie. Kazania na wszystkich mszach św. wygłosi i sumie odpustowej przewodniczy ks. prof. kmdr prałat Leon Szot z Uniwersytetu Jana Pawła II w Krakowie. 

15.05. O godz. 16.00 spotkanie w kościele młodzieży przygotowującej się do sakr. bierzmowania z księdzem wizytatorem. 

17.05. Wyjazd dzieci I Komunijnych z ks. Bogusławem do Kalwarii  zebrzydowskiej. O godz 17.00 msza św. w intencji wysiedlonych mieszkańców Łodygowic do III Rzeszy w 76 Rocznicę, oraz w intencji Kombatantów i Byłych Więźniów Politycznych Koła Łodygowice 

18.05. O godz. 17.00 msza św. za ś.p. ks. Andrzeja Wąchala -pierwszego proboszcza naszej parafii w 4 r. śm.

24.05. O godz. 17.00 msza św. z udzieleniem sakramentu bierzmowania przez Biskupa Ordynariusza dr Romana Pindla 45 osobom z naszej parafii. Msze św. koncelebrowali księża z dekanatu łodygowickiego na czela z ks. dziekanem Franciszkiem Kuligą, oraz kapłani – rodacy z naszej parafii. Bierzmowani przekazali na rzecz naszej parafii kwotę 3600zł. Pieniądze te zostały przekazane na witraż w naszym kościele.

31.05. Tradycyjna procesja Bożego Ciała, wyruszyła drogami naszej parafii, po mszy św. o godz. 09.00. W procesji oprócz licznie zgromadzonych wiernych brali udział członkowie Regionalnego Zespołu Folklorystycznego „Magurzanie”, którzy przyszli w regionalnych strojach ludowych, oraz Młodzieżowa Orkiestra Dęta z Łodygowic. Trasa i domy wokół procesji były pięknie udekorowane.

CZERWIEC 2018

07.06. Zakończenie Oktawy Bożego Ciała, ok 30 dzieci sypiących kwiaty w czasie procesji otrzymały słodkie nagrody.

13.06. Nabożeństwo Fatimskie które poprowadził nasz rodak ks. Edward Loranc-proboszcz parafii w Żywcu-Moszczanicy.

17.06. Jak co roku, o godz. 15.00, została odprawiona msza św. w kapliczce Jezusa Miłosiernego pod lasem. We mszy św. uczestniczyło ok.100 parafian. Dziękujemy Państwu Oli i Pawłowi Król za zorganizowanie tej Eucharystii, oraz za spotkanie przy ognisku z kiełbaskami.

22.06. Msza św. o godz.08.00 na zakończenie roku szkolnego.

LIPIEC 2018

13.07. Nabożeństwo Fatimskie, które poprowadził ks. Grzegorz Pasternak wikariusz par. sw. Marii Magdaleny z Cieszyna.

23.07. Montaż trzech nowych lamp z oświetleniem typu LED przy słupach wokół kościoła.

25.07. Po mszach św. rannej i popołudniowej, poświęcenie pojazdów z okazji wspomnienia św. Krzysztofa.

SIERPIEŃ 2019

07.08. Rozpoczęcie prac przy trawnikach i nowych klombach wokół kościoła i plebanii.

13.08. Nabożeństwo Fatimskie, które poprowadził nasz rodak ks. Paweł Nowak wikariusz z par. św. Macieja w Andrychowie.

27.08. Całkowita spłata zaległości za wykonanie kostki brukowej wokół kościoła.

WRZESIEŃ 2018

01.09. O godz. 16.00 została odprawiona uroczysta msza św. Dożynkowa, jako dziękczynienie za zebrane plony. We mszy św. uczestniczyli księża z Gminy Łodygowice, władze Gminy na czele z panem Wójtem Andrzejem Piterą, oraz Koło Gospodyń Wiejskich w strojach regionalnych, zaproszeni goście i licznie zgromadzeni wierni. Kazanie wygłosił ks. proboszcz. Dalsza część dożynek odbyła się przy zamku.

03.09. Msza św. na rozpoczęcie nowego roku szkolnego.

13.09. Nabożeństwo fatimskie, które poprowadził ks. Karol Tomecki-kapelan sióstr z Wilkowic.

18.09. Dzień Odpustu parafialnego ku czci drugiego patrona nasze parafii- św. Stanisława Kostki. Sumę odpustową odprawił i kazanie wygłosił ks. Janusz Ponc- wikariusz z parafii śśw. Szymona i Judy Tadeusza z Łodygowic. We mszy św. uczestniczyli księża z dekanatu, oraz księża rodacy.

23.09. Dzięki inicjatywie osób świeckich, powstał w naszej parafii Apostolat Margaretek. Codzienną modlitwą jest na chwilę obecną objętych 12 kapłanów: 2 pracujący w naszej parafii i 10 księży rodaków.

29.09. Po mszy św. wieczornej spotkanie na plebanii z Radą do spraw Ekonomicznych i z Radą Parafialna. Tematem spotkania były sprawy związane ze spłatą zobowiązań za wykonane prace przy naszym kościele, oraz spłata wykonanych witraży. Rady opracowały odezwę do parafian w ww. kwestiach :(treść odezwy) Omówiono aktualne sprawy, dotyczące parafii.

PAŹDZIERNIK 2018

01.10. Na mszy św. o godz. 17.00 ks. proboszcz poświęcił różańce dzieciom, przygotowującym się do przyjęcia I Komunii Św. W tym dniu nastąpiło rozpoczęcie nabożeństw różańcowych.

02.10. Składamy serdeczne podziękowania ze staropolskim „Bóg zapłać” Państwu Krystynie i Kazimierzowi Cierniak za ofiarowanie naszej parafii wszystkich drzewek i sadzonek, które są na klombach wokół kościoła i przy plebanii.

15.10. Dziękujemy władzom Gminy Łodygowice na czele z panem Wójtem Andrzejem Piterą za wykonanie kostki brukowej na parkingu przy cmentarzu i kościele. Jest to działka parafialna, wydzierżawiona przez Gminę.

13.10. Ostatnie w tym roku Nabożeństwo Fatimskie, które poprowadził nasz rodak ks. Jacek Wróbel-kapelan Portu Lotniczego Kraków-Balice.

20.10. Wyjazd spod plebanii o godz. 07.45. autokarowej pielgrzymki do Częstochowy, w której uczestniczyło 50 parafian wraz z ks. proboszczem.

26.10. Pierwszy etap zbiórki na witraże. Po przeliczeniu ofiar z członkami Rad Parafialnych, oraz wpłat na konto parafialne, w sumie zebraliśmy na cele inwestycyjne i spłatę wykonanych witraży kwotę 67 tys. zł!!! Bardzo dziękujemy wszystkim parafianom, jak również osobom spoza parafii za tak liczne ofiary i wsparcie. Wielkie Bóg Zapłać!!!

LISTOPAD 2018

01.11. Po mszy św. o godz. 15.00 wyruszyła procesja na cmentarz na którym, przy 5 stacjach, przy licznie zgromadzonych wiernych, odmówiono różaniec z wypominkami za zmarłych. 


 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego